Page 14

Esimies_palkitsijana

14 esimies palkitsijana Kirjan sisältö, esimerkit ja pohdintatehtävät on tehty sellaisiksi, että kirja soveltuu kaikille toimialoille ja kaikensuuruisiin organi-saatioihin. Tämä kirja on syntynyt viime vuosien kouluttaja-, konsultti- ja tutkijakokemuksieni myötä. Olen saanut paljon ajattelemisen ai-hetta työskennellessäni erilaisten asiakasorganisaatioiden kanssa. Monen mielestä johtamista ja palkitsemista on helppo suunnitella, kirjoituspöydän ääressä. Tosiasia on kuitenkin se, että todella hyvin toimivien ratkaisujen löytäminen ja toteuttaminen käytännössä on hyvin haasteellista. Pyrin antamaan ajattelemisen aiheita esimiehil-le ja alaisille sekä uusia näkökulmia tilanteiden hyödyntämiseksi. Toivon tämän kirjan antavan lukijalleen perustiedot nykyaikai-sesta suorituksen johtamisesta ja palkitsemisesta ja oivalluksen het-kiä sekä välineitä toimia yhä haastavammassa esimiestyön maail-massa. Espoossa lokakuussa 2014 Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above