Page 17

Esimies_palkitsijana

17 organisaation johtamisen lähtökohdat ja haasteet 1.1.2 Arvot Lähes kaikki keskisuuret ja suuret organisaatiot ovat määritelleet ar-vonsa. Arvot kertovat, mikä henkilöstölle tai jäsenistölle työyhtei-sössä on tärkeää. Arvot toimivat puitteina, joissa toiminta-ajatus halutaan toteuttaa. Useimmat organisaatiot määrittelevät yhdellä tai kahdella sanalla 3–6 arvoa. Lähes aina niitä selitetään laajem-min ja avataan yksityiskohtaisemmin. Tavoitteena on, että vahvis-tetut arvot myös käytännössä heijastuvat organisaation arkipäivän toimintaan. Näin ei valitettavasti aina kuitenkaan tapahdu. Oleel-lista onkin se, kuka arvot on määritellyt ja millä tavalla. Aivan liian usein johto on määritellyt ne ja sitten niitä yritetään niin sanotusti jalkauttaa tai maastouttaa henkilöstön keskuuteen. Taulukko 2. Esimerkkejä organisaatioiden arvoist a Kone Asiakkaan ilahduttaminen Tahto uudistua Into saada aikaan Yhdessä onnistuminen VR Group Uudistuminen Turvallisuus ja vastuullisuus Tyytyväinen asiakas Yhdessä tekeminen Tavoitteellisuus Verohallinto Tasapuolisuus Luotettavuus Korkea ammattitaito Wärtsilä Tartu tilaisuuteen ja pane toimeksi (Energia) Tee asiat paremmin kuin kukaan muu alalla (Erinomaisuus) Tue avoimuutta, kunnioitusta, luottamusta ja luo innostusta (Innostus) Diacor Erinomainen asiakaspalvelu Uudistuminen Esimerkillisyys Kela Ihmistä arvostava Osaava Yhteistyökykyinen Uudistuva Sydänliitto Asiantuntemus Luotettavuus Rohkeus Ihmisen kunnioittaminen Tavoitteellisuus


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above