Page 18

Esimies_palkitsijana

18 esimies palkitsijana 1.1.3 Visio Visio kuvaa muutosta. Kun toiminta-ajatus ja arvot pyrkivät säilyt-tämään ja luomaan vakautta organisaation toimintaan, vision teh-tävänä on muuttaa sitä. Vision tehtävänä on kuvata sitä, miltä or-ganisaatio haluaa näyttää sidosryhmien silmissä lähivuosina (3–5 vuotta eteenpäin). Yleensä visio on hieman tavoitteellinen, mutta se ei saisi olla utopistinen. Taulukko 3. Esimerkkejä organisaatioiden visioist a Kone KONEen ratkaisut tarjoavat parhaan käyttäjäkokemuksen. VR Group Suomen johtava matkustuksen, logistiikan ja infran palveluyritys. Verohallinto On maineeltaan ja tuloksiltaan yksi maailman parhaista. Wärtsilä Olemme kaikkien asiakkaittemme arvostetuin kumppani. Diacor Terveyspalvelujen suomalainen suunnannäyttäjä. Kela Tarjoaa parasta palvelua, sosiaalista turvaa ja elämänvoimaa. Uudenmaan liitto On avoin, uuteen kannustava ja johdonmukaisesti toimiva yhteisö. Sen työ on merkityksellistä ja vaikuttavaa. Organisaatiot pyrkivät määrittelemään missionsa, arvonsa ja visi-onsa siksi, että kun henkilöstö tietää, miksi organisaatio on ole-massa, millä periaatteilla pitäisi toimia ja mihin organisaatio pyr-kii lähivuosina, silloin organisaation johtaminen on helpompaa ja tehokkaampaa. Johto voi luottaa ihmisiin, että he ainakin peri-aatteessa tietävät, mitä kyseisen organisaation toiminnalta edelly-tetään. Voidaan sanoa, että kyseessä on henkilöstön mielen ohjel-mointi.


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above