Page 19

Esimies_palkitsijana

19 organisaation johtamisen lähtökohdat ja haasteet Arvot Arvot Toiminta-ajatus Ympäristöanalyysit – makrotason analyysit – toimiala-analyysit Skenaariot Heikot Singnaalit Sisäisen tehokkuuden analyysit – Organisaatio – Toiminnot/prosessit – Talous Visio Elämän- tehtävä – Strategiset bisnesalueet – Toimialan menestystekijät Synteesianalyysit – SWOT – Menestystekijät/SWOT – Ydinosaamispuu – Portfoliot – Analyysikartat Strategiset tavoitteet Liiketoimintastrategioiden valinta Strategiset toimenpideohjelmat Pitkän tähtäyksen budjetit / Resurssisuunnitelma Strategian toteutumisen turvaaminen – riskianalyysi/varasuunnitelma – strateginen valvonta – strateginen viestintä ja koulutus – kytkentä operatiiviseen johtamiseen – ammattimainen strategiatyöskentely Kuvio 1. Organisaation strat eginen arkkitehtuuri (Kamensky, 56)


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above