Page 21

Esimies_palkitsijana

21 organisaation johtamisen lähtökohdat ja haasteet ⬥ yhteinen strategia- ja bisneskieli ⬥ kyky, halu ja rohkeus uusiutua ⬥ tiedon analysointi ja näkemyksen muodostaminen ⬥ joukkuepelin sisäistäminen ⬥ kyky keskittyä olennaiseen ⬥ pitkäjänteisyys myös kvartaalitaloudessa ⬥ riittävä liiketoimintaosaaminen eri osa-alueilla ⬥ toimialaosaaminen ja kytkentä ympäristöön ⬥ kokonaisnäkemys johtamisesta ⬥ verkosto-osaaminen ja vuorovaikutustaidot. Mitä enemmän edellä mainittuja piirteitä ylimmän johdon toimin-nassa on havaittavissa, sitä paremmat edellytykset sillä on onnistua toiminnassa. Strategiatyöskentelyä pidetään usein vaikeana ja abst-raktisena. Strategian määrittelemiseksi on kuitenkin olemassa usei-ta kymmeniä työkaluja. Nämä voidaan jakaa neljään eri ryhmään: ⬥ työkalut tehokkuuden parantamiseen (esimerkiksi SWOT, Balanced Scorecard ja strategiakartat) ⬥ työkalut uuden luomiseen (esimerkiksi skenaariotyöskentely, yhteiskehittäminen) ⬥ työkalut resurssien kehittämiseen (esimerkiksi benchmarking, oppiva organisaatio, ostosalkkuanalyysi) ⬥ työkalut asemointiin (esimerkiksi BCG-portfolioanalyysi, PESTEL-analyysi, riskianalyysi) Lähde: Vuorinen: Strategiakirja Useimmiten strategiapohdinnoissa käytetään useampia työkaluja samanaikaisesti, tällä tavalla varmistetaan monipuolinen tarkaste-lu.


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above