Page 23

Esimies_palkitsijana

23 organisaation johtamisen lähtökohdat ja haasteet Parhaat People Flow -ratkaisut: Kehitämme tuotteittemme kil-pailukykyä entisestään. Halutuin kumppani kunnossapitoon: Kasvatamme huolto-kantaamme kannattavasti. Modernisoinnin mestari: Kiihdytämme modernisointiliiketoi-mintamme kehitystä. Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa Kone on määritellyt seuraavasti: Kasvu: markkinoita nopeampi kasvu Kannattavuus: Liikevoittomarginaali (EBIT) 16 % Rahavirta: parantunut käyttöpääoman kierto Wärtsilä Oyj Wärtsilän tavoitteena on olla johtava toimittaja koko elinkaaren kattaville voimaratkaisuille maailmanlaajuisilla merenkulun mark-kinoilla ja valituilla energiamarkkinoilla ympäri maailmaa. Heidän vahvuutenaan on teknologinen johtajuus, integroitu tuote- ja huol-totarjoama, läheiset ja pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä ylivertainen maailmanlaajuinen kattavuus. Taloudelliset tavoitteensa Wärtsilä on määritellyt seuraavasti: Kasvu: nopeampi kasvu kuin maailman BKT Kannattavuus: liikevoittomarginaali (EBIT) 10–14 % suhdannesyklistä riippuen Velkaantumisaste: alle 0,50 Osinkotavoite: jakaa 50 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkona. Verohallinto Verohallinto on määritellyt strategiset päämääränsä seuraavasti: ”Turvaamme verotulojen kertymisen antamalla ennakoivaa ohjaus-ta ja hyvää palvelua sekä hoitamalla verovalvonnan uskottavasti.


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above