Tilaa painettu kirja

Esimies_palkitsijana

Pitäisikö eri ihmisiä motivoida, johtaa ja palkita eri tavoin? Onko se tasa-arvoista? Työyhteisöihin pitäisi kuulua luonnollisena osana se, että onnistuneesta suoriutumi-sesta palkitaan tavalla tai toisella. Mutta mikä keino tehoaa keneenkin? Mitä tapoja palkita on? Esimies palkitsijana on kompakti kokonaisuus esimiestyön keskeisistä tehtävistä, kun puhutaan tuloksellisesta toiminnasta ja onnistuneiden suoritusten palkitsemisesta yksilö- tai tiimitasolla. Tavoiteasetannan ja lähijohtamisen lisäksi erityistä painoa on suorituksen erilaisilla arviointimenetelmillä ja mittaamisella, jossa erilaiset olosuhteet on otettu huomioon. Palkitseminen voi olla sekä aineetonta että taloudellista, ja näitä kumpaakin käsitellään laajasti. Kirjan sisältö, esimerkit ja pohdinta-tehtävät on laadittu niin, että kirja soveltuu kaikkien alojen organisaatioihin ja kaikille organisaatiotasoille. esimies palkitsijana Tilaa painettu kirja painamalla tätä linkkiä ISBN 978-952-246-338-8 69.11 www.kauppakamarikauppa.fi


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above