Sisällys

Esimies_palkitsijana

5 sisällys Esipuhe 13 1 organisaation johtamisen lähtökohdat ja haasteet 15 1.1 Organisaation johtamisen lähtökohdat 15 1.1.1 Toiminta-ajatus 16 1.1.2 Arvot 17 1.1.3 Visio 18 1.1.4 Strategian määrittely ja sen haasteet 20 1.1.5 Strategiset päämäärät 22 1.2 Organisaatiokulttuuri 25 1.3 Organisaation johtaminen 27 1.3.1 Johtamisen teoriat 28 1.3.2 Organisaation johtamisen haasteet 31 1.3.3 Esimiestyö ja erilaiset roolit 32 1.3.4 Alaistyö ja erilaiset roolit 37 2 Toimintaympäristö ja menestymisen mittaaminen 41 2.1 Ulkoiset ympäristötekijät 44 2.1.1 Ylin päätöksentekijä 44 2.1.2 Asiakkaat 45 2.1.3 Kilpailijat 45


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above