Page 6

Esimies_palkitsijana

6 esimies palkitsijana 2.2 Sisäiset ympäristötekijät 47 2.3 Menestymisen mittaaminen 48 2.3.1 Taloudelliset mittarit 49 2.3.2 Muut mittarit 51 3 Suorituksen johtaminen, tavoiteasetanta ja mittaaminen 67 3.1 Tavoiteasetanta 69 3.2 Tavoitetasot 73 3.3 Tavoitejohtaminen 74 3.4 Suorituksen arviointi ja mittaaminen 78 3.4.1 Suorituksen arvioijat 79 3.4.2 Suoriutumisen mittarit 81 3.5 Suunnittelu- ja kehityskeskustelu 81 3.6 Palaute ja suoriutumiseen puuttuminen 92 4 Palkitsemisstrategia ja kokonaispalkitseminen 97 4.1 Henkilöstön moninaisuus 97 4.2 Henkilöstöstrategia 103 4.3 Palkitsemisstrategia 106 4.4 Palkitsemispolitiikka 110 4.5 Kokonaispalkitseminen 114 5 Palkitsemiskeinot ja niiden käyttö 119 5.1 Aineeton palkitseminen 119 5.1.1 Urapalkkiot ja kasvupolut 120 5.1.2 Itsensä kehittäminen 122 5.1.3 Sosiaaliset palkkiot 123 5.2 Taloudellinen palkitseminen 126 5.2.1 Kiinteä rahapalkka 126 5.2.2 Luontoisedut 128


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above