Page 7

Esimies_palkitsijana

7 sisällys 5.2.3 Työhyvinvointi / työkyvyn hallinta 129 5.2.4 Muut edut 131 5.2.5 Tulospalkitseminen 132 5.2.6 Voitonjako 137 5.2.7 Henkilöstörahastot 137 5.2.8 Optiot ja muut osakepohjaiset järjestelmät 138 6 Lähiesimies palkitsijana 141 6.1 Esimies palkitsemiskeinojen käyttäjänä 141 6.2 Esimiestyön onnistumisen mittaaminen 142 7 Yhteenveto 147 Internetosoitteita 149


Esimies_palkitsijana
To see the actual publication please follow the link above