Page 11

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

11 johdanto Konsulttiyhtiö Stanton Chasen selvityksen mukaan (pääkirjoitus HS 1.9.2014) suomalaisten pörssiyhtiöiden joukossa oli 1990-luvulla keskimäärin neljä toimitusjohtajavaihdosta vuodessa. Vuonna 2011 niitä oli keskimäärin seitsemän. Kauppalehti uutisoi 14.11.2014, että tuohon mennessä jo 23 pörssiyhtiössä on vaihtunut toimitusjohta-ja, joista 16 oli valittu yhtiön ulkopuolelta. Vauhti näyttää siis vain kiihtyneen. Kysymykseeni yleisimmistä syistä toimitusjohtajarekry-tointien epäonnistumiseen haastattelemani johdon suorahakukon-sultti Johan Stierncreutz vastasi epäröimättä, että kyse on persoo-nasta, ei ansioluettelosta. Uskon vahvasti siihen, että johtajien nopeaa vaihtuvuutta ja sen mukanaan tuomia epäonnistumisia voidaan estää huolellisella alul-la eli panostamalla paitsi rekrytointiin niin myös uuden johtajan 100 ensimmäiseen päivään. Miten sinun on hyvä lukea kirjaa? Luonnollisesti voit kulkea koko matkan kirjan mukana lukien sen kannesta kanteen. Olen kuiten-kin halunnut rakentaa kirjasta selkeän ja helppolukuisen, joten ha-lutessasi voit lukea kirjasta vain eri teemoista kokoamani ajatukset ja vinkit, haastattelemieni johtajien tarinat tai omaa pohdintaasi tukemaan laatimani kysymykset. Kaikki nämä osa-alueet on kirjas-sa visuaalisesti rakennettu omaksi maailmakseen. Lämmin kiitos teille kaikille haastattelemilleni johtajille innos-tavista ja opettavaisista kohtaamisista. Kiitos elämäniloa pulppua-va ja kannustava kustannustoimittajani Piia Similä. Kiitokset Työ-suojelurahastolle, joka mahdollisti unelmani toteutumisen. Kiitos Sari Ajanko ja Matti Salo, upea kirjan sparraustiimini. Kiitos Jarkko Rantaselle, joka on toiminut matkan varrella tunteitteni tulkkina. Kiitos Tiina Hellgrén oikea-aikaisesta potkusta persuuksilleni – sitä todella tarvitsin. Kiitos Elina Ostela-Pyhälä ja Harri Eskelinen käsi-kirjoitukseen syventymisestä ja kehitysehdotuksista. Kiitos Business Coaching Instituten verkosto innostavista keskusteluista. Kiitos ra-kas ystäväni Tarja Österberg panoksestasi kirjan synnyttämisessä. Kiitos puolisoni Turo ja lapseni Taru ja Tatu siitä, että huolehditte it-sestänne, toisistanne ja myös minusta tämän uudenlaisen elämän-vaiheen aikana. Erityiskiitos Tarulle kirjan ihastuttavasta kuvituk-


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above