Page 13

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

13 johdanto Satu Lipponen, johtaja japanilaisessa teknologiayrityksessä Yhdys-valloissa ”Luottaen, arvostaen, kuunnellen ja innostuen.” Mia Miettinen, toimitusjohtaja BMW Suomi ”Olen visionääri, ideoija, kokonaisuuden hahmottaja ja tulevaisuu-teen suuntautunut tiimipelaaja, jota on helppo lähestyä ja joka jos-kus innostuu liikaakin.” Lilli Paasikivi, taiteellinen johtaja, Suomen kansallisooppera ”Olen johtajanakin taiteilija – myötäelän vahvasti taiteilijoiden vaa-tivaa suoritusta. Toisaalta olen puurtaja – kädet savessa haluan ais-tia tekemistä.” Juha Rantanen, vuorineuvos, hallitusammattilainen ”Johtajana uskon ihmiseen. Uskon hyvään ihmisessä. Selvitän, mikä saa ihmisen toimimaan ja edesautan sitä omalla käyttäytymiselläni.” Aki Riihilahti, toimitusjohtaja HJK Oy ”Olen tiimipelaaja. Haluan saada asioita aikaiseksi ihmisten kans-sa. Usein asenne on osaamista tärkeämpi. Ymmärrän, että ellei tule tulosta, ei ole kysyntää. ” Leena Saarinen, hallitusammattilainen ”Johtajana olen ihminen, ihmisten kanssa. Avoin, luotettava perus-kallio, selkeä viestijä, jolla on oma tahtotila ja mielipiteet. Rohkea hengenluoja, joka vaatii paljon yksilöä kunnioittaen.” Johan Stierncreutz, johdon suorahakukonsultti Fairchild Oy ”Olen osallistuva, kuunteleva ja määrätietoinen.” Sami Toljamo, toimitusjohtaja Test World Oy ”Olen dynaaminen, yhtä aikaa jämäkkä ja empaattinen. Johdan esi-merkillä ottaen porukan mukaan vaikuttamaan. Tuen ihmisiä teke-mään työnsä helpommin ja paremmin.”


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above