Page 14

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

14 johtaja, uusi tehtävä , 100 päivää Juha Tukiainen, pääomasijoittaja, partner, MB-Rahastot Oy ”Johtajana olen oppinut eniten muutoksissa, vaikka muutoksen keskellä ei aina kivaa olekaan. Olen selkeästi rauhallisempi kuin vie-lä viisi vuotta sitten.” 100 päivän käsite Siihen, miten johtajan on syytä kohdata ensimmäiset 100 päivää, ei ole olemassa yhtä oikeaa vastausta. Ei myöskään siihen, onko tuo 100 päivää se oikea aikajänne. Kaikki tämä riippuu sinusta itsestäsi, sinuun kohdistetuista odotuksista ja organisaation tilanteesta. Ku-ten pääomasijoittaja Juha Tukiainen haastattelussani osuvasti lau-sahti: ”Tilanne ei taida olla toinen päivänä 101, tästä huolimatta aloitus on todella tärkeä.” Koeta siis malttaa mukana, vaikka kirja monessa kohtaa nostaa pohdittavaksesi enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Millainen sitten on hyvä aloitus? Tämä on kysymys, joka sinun on hyvä esittää niin itsellesi kuin sinut rekrytoineille tahoille. Haas-tattelemani johtajat painottivat, että oli johtaja millainen tahan-sa, olivat häneen kohdistetut odotukset ja organisaation tilanne mikä tahansa, aina on otettava aikaa perehtymiselle. Aina. Johta-jan on opittava tuntemaan organisaationsa ihmiset - mikään ei ole mahdollista yksin. Johtajan on ymmärrettävä organisaation vah-vuudet ja heikkoudet, jotta ymmärtää, minkä varaan tulevaisuut-ta rakentaa. Johtajan on myös hyvä nähdä muiden sidosryhmien sil-min, miltä organisaatio näyttää ulkoapäin katsottuna. Mutta ennen kaikkea johtajan on tunnettava itsensä - millainen olet johtajana, minkä roolin olet ottamassa ja miten toimit johdonmukaisesti? Miten aloitus kenties eroaa, kun kyseessä on vahvan kasvun tai rajujen talousongelmien kanssa kamppaileva organisaatio? Johan Stierncreutz kertoo, että organisaation tilanne näkyy johtajan rekry-tointikriteereissä: jos on ongelmallinen ja kiireellinen tilanne, hae-taan alalta kokemusta omaavaa henkilöä, mahdollisesti kilpailijalta, jotta nopeampi tehtävän haltuunotto on mahdollista. Jos taas tilan-ne on rauhallisempi, haetaan usein ”hyvää tyyppiä”, jolloin parem-


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above