Page 16

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

16 johtaja, uusi tehtävä , 100 päivää ”It’s not a perfect measure, but it’s a useful one – the 100-day standard for gauging presidential effectiveness. It has been used by the public, the media, and scholars as a gauge of presidential success and activism since Franklin D. Roosevelt pioneered the 100- day concept when he took office in 1933.” Anthony Badger, Cambridgen yliopiston historioitsija 100 päivän suunnitelma Millaisia asioita 100 päivän suunnitelmaan voisi sisältyä? Kirjan lo-pussa on toimitusjohtaja Sami Toljamon itselleen laatima 150 päi-vän suunnitelma ja kuvaus sen rakentamiseen liittyvistä askelista. Vilkaise suunnitelma läpi ja mieti, mitkä asiat voisivat olla hyödyk-si myös sinun 100 päivän matkallasi. Tässä sinulle muutamia kysy-myksiä ja ajatuksia, poimi niistä itsellesi oleelliset oman suunnitel-masi pohjaksi. ⬥ Mikä on 100 päivän tavoitteesi? ⬥ Mitä haluat saada aikaan tuon 100 päivän aikana? ⬥ Mitä esimiehesi sinulta odottaa? Juha Tukiainen kertoi, että hän kysyy jo rekrytointihaastattelussa johtajakandidaatilta, millainen olisi hänen 100 päivän ohjelman-sa. Tällä kysymyksellä hän haluaa testata, onko henkilö ollenkaan samalla aaltopituudella hänen odotustensa kanssa. Jos sinä et tätä keskustelua ole vielä käynyt esimiehesi kanssa, niin nyt olisi sen aika. Pohdi kuitenkin ensin, mikä olisi oma ehdotuksesi. Oman näkemykseni mukaan 100 päivän keskeisin tavoite on an-taa itselleen aikaa todella ymmärtää, mikä on organisaation tilanne ja rakentaa tätä kautta suuntaa tulevaisuudelle. Kai Koskisen koke-mus on opettanut, että 100 päivää on hyvä ajanjakso, kaksi kuu-kautta on usein liian lyhyt aika nykytilaan tutustumiselle, syvällisel-le pohdinnalle ja synteesin tekemiselle. Toisaalta 100 päivää on myös


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above