Page 20

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

20 johtaja, uusi tehtävä , 100 päivää kaikkea tutkii omaa itseään kirkastaakseen johtamistyylinsä mah-dollisimman selkeäksi. Sitten kuuluu lähtökäskyn ensimmäinen osa ”paikoilleen”. Etana kuuntelee, katselee ja tuntee. Tutustuu ja ra-kentaa vahvaa perustaa yhteistyösuhteille eri sidosryhmien kanssa. Toisen lähtökäskyn ”valmiit” kajahtaessa etana on jo vähän maltta-maton, mutta herkistyy kuitenkin tarkkailemaan itseään ja ympä-ristöään, oman toimintansa vaikutuksia muihin ja ennen kaikkea ymmärtämään, jotta tietää miten lopullisen lähtökäskyn saatuaan toimii ja missä maali odottaa. Kun lopullinen lähtökäsky ”nyt” ka-jahtaa, on etanalla suunta selvillä. On tullut aika yhdessä muiden kanssa lähteä sitä toteuttamaan. Tässä etanan vinkit sinulle uusi johtaja: ⬥ Kiiruhda hitaasti ja varmasti, jotta voit myöhemmin edetä nopeasti ⬥ Onnistuminen rakentuu vuorovaikutukselle – ihmiseltä ihmiselle ⬥ Muuta vain se, minkä ymmärrät. Ihmiset pyrkivät usein hakemaan ratkaisua liian nopeasti. Sitä pohti haastattelussani myös Juha Tukiainen: ”Olen johtajana tänään rau-hallisempi kuin vielä viisi vuotta sitten. Aikaisemmin olin lyhytjän-teisempi ja myös ympäröivät tahot edellyttivät nopeaa reagointia. Nykyisin pohdin, oliko se aina viisasta.”


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above