Tunne itsesi

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

21 TUNNE ITSESI Seikkailu oli alkamassa. Satu oli ollut kolme viikkoa USA:n länsiranni-kolla tutustumassa uuteen työhönsä ja järjestämässä uutta kotia per-heelleen. Uuden kodin puutarhasta oli löytynyt sekä mansikoita että eri-laisia hedelmiä suoraan suuhun poimittavaksi. Satu tiesi, että lapset ja puoliso tulevat ilahtumaan myös autotallin kupeessa kasvavasta koivus-ta. Sadun fiilis oli hyvä ja mieli levollinen, vaikka amerikkalaiseen by-rokratiaan onkin tottumista. Tuo kolme viikkoa oli nostanut Sadun sil-missä suomalaisten viranomaisten arvoa, kun pieni virhe lomakkeiden täytössä oli johtanut hylkäämiseen ja koko ketjun katkeamiseen ilman sen kummempia selityksiä, auttamisesta puhumattakaan. No, seikkai-lua hän oli lähtenyt hakemaan ja sitä varmasti tulisi myös saamaan. Satu oli päättänyt säilyttää luontaisen uteliaisuutensa kohtaamalla asiat pilke silmäkulmassa. Satu luotti myös siihen, että hänellä oli pal-jon annettavaa niin työnantajalleen kuin erityisesti heidän organisaa-tionsa asiakkaille. Hänen uutena tehtävänään oli vastata strategisista avainasiakkaista USA:n länsirannikolla, mistä tuon japanilaisen orga-nisaation kansainvälisestä liikevaihdosta tuli yli puolet. Henkisesti Satu oli tehnyt paljon valmistautumistyötä istumalla met-sässä kannon nokassa omaa johtajuuttaan pohtien. Sadun ajatukset olivat kulkeneet menneeseen ja erityisesti niihin onnistumisiin, jotka aiemmin olivat häntä auttaneet asiakkuuksien ja yhteistyösuhteiden ra-kentamisessa eurooppalaisten ja japanilaisten välille. Kokemus oli opet-tanut, että toisia ei voi muuttaa, mutta heitä voi auttaa muuttumaan. Esimerkin näyttäminen ja ajatusten jakaminen olivat keinoja, joista


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above