Page 25

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

25 tunne itsesi Kun katsot vastauksiasi edellisiin kysymyksiin, vedä yhteen: ⬥ Mitä teemoja tai kaavoja elämässäsi toistuu? ⬥ Mitkä asiat tai tapahtumat ovat eniten muovanneet sinua johtajana? ⬥ Millainen johtaja sinusta on muovautunut? Kun kysyin haastattelemiltani johtajilta, mitkä asiat tai tapahtumat ovat eniten muovanneet heitä johtajina, sain seuraavanlaisia vas-tauksia: lapsuus ja nuoruus, aikaisemmat työtehtävät, aikaisemmat esimiehet, ulkopuolinen sparrauskumppani, johtamisvalmennuk-set, henkilökohtainen coaching, oma avoimuus ja rohkeus hakeu-tua uusiin tilanteisiin ja ympäristöihin, oman toiminnan havain-nointi ja itsetutkiskelu ja muilta saatu palaute.


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above