Tilaa painettu kirja

Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa

Uudessa tehtävässä aloittavan johtajan ajatuksia herättävä teos. JOHTAJA UUSI TEHTÄVÄ 100 PÄIVÄÄ TILANNE HALTUUN! Johtaja, uusi tehtävä, 100 päivää tar-joaa uudelle johtajalle ajatuksia, tarinoi-ta ja kysymyksiä pohdittavaksi. Uuden johtajan sataan ensimmäiseen päivään, sisäänajoon, kannattaa panostaa. Se es-tää paitsi nopeaa vaihtuvuutta myös monia ka-rilleajoja. Teokseen on haastateltu erilaisia johtajia, jotka ovat avanneet tarinansa lukijalle. Kirjan viisi teemaa auttavat johtajaa selkeyttämään omaa ajatteluaan, johtamiskäsitystään ja toimintaan-sa erityisesti vuorovaikutuksen näkökulmasta: Tunne itsesi, Tutustu odotuksiin, Rakenna yhteys, Valmista muutokseen ja Näytä suunta. Hyvin suunniteltu ja to-teutettu johtajan 100 ensimmäistä päivää mahdollistaa tehokkaan ja johdonmukaisen tehtävän haltuunoton. Tartu kirjaan, lue, pohdi, keskustele ja laadi oma suun-nitelmasi kohti menestystä! ”Kirjoitan tämän kirjan intohimosta ja eletystä elämäs-tä. Tarkoitukseni ei ole viisastella, vaan herätellä.” Tilaa painettu kirja painamalla tätä linkkiä ISBN 978-952-246-337-1 69.11 www.kauppakamarikauppa.fi


Johtaja_uusi_tehtava_100_paivaa
To see the actual publication please follow the link above