Page 10

Kulttuuristrategia_2

10 KULTTUURISTRATEGIA 2 3. Valinta: Työ on hyvän työelämän perusedellytys Parhaat työpaikat loivat yli 500 uutta työpaikkaa vuonna 2012. Samana vuonna kahdeksan Suomen kymmenestä suurimmasta työnantajasta vähensi henkilöstöään ja sata suurinta työllistäjää työllisti yhdessä edellisvuotta vähemmän ihmisiä. Hyvän työelämän perusedellytys on työ. Parhaat työpaikat ko-kevat, että työllistäminen on arvo sinänsä, ja ne sitoutuvat työn-tekijöihinsä. Yritystä johdetaan vastuullisesti, pitkän aikavälin mentaliteetilla. Olin ennen ensimmäistä Kulttuuristrategia-kirjaa saanut etu-oikeuden tarkkailla vuosikymmenen ajan aitiopaikalta suoma-laista johtamista ja työelämää parhaat työpaikat -tutkimuksen ja konsultointityön ansiosta. Julkaisin opit tuolta ajanjaksolta kirjan muodossa, mutta kulttuuristrategia ei vaan jättänyt mi-nua rauhaan. Olin siirtänyt yritykseni, Great Place to Work®:in, ammattijohtajan vedettäväksi, ja vaikka hallitusrooli, kirjoitta-minen ja erilaiset kehitysprojektit tarjosivat haasteita, yrittäjä-nä kaipasin mahdollisuutta tehdä kulttuuristrategialla jotakin käytännössä. Perustimme lopulta mieheni kanssa yhteisen yrityksen ja aloi-timme toiminnan meitä vetävällä alalla, josta meillä ei kuiten-kaan ollut minkäänlaista kokemusta. Halusimme nimenomaan nähdä, miten pitkälle kulttuuristrategia ja yrittäjäkokemus kan-tavat ilman substanssiosaamista ja toimialataustaa. Yrityksen tarina on vasta alussa, mutta kahden ensimmäisen toimintavuo-den aikana se on kasvanut liikevaihdolla mitattuna toimialan-sa viiden prosentin kärkijoukkoon. Kulttuuristrategia on kanta-nut käytännössä aina, kun ratkaisuja on tehty sen mukaisesti. Ja toisaalta joka ikinen kerta, kun on yrityskulttuurin suhteen teh-ty kompromisseja (voi pojat, niitäkin on tullut tehtyä…), ne ovat ennemmin tai myöhemmin aiheuttaneet ongelmia. Kasvulukuja tärkeämmät palkinnot ovat lopultakin tulleet työntekijöiltä. Kun eräs työntekijä totesi spontaanisti: ”Meidän paras työsuhde-etu on se, että täällä ollaan aina hyvällä päällä.”, saimme vahvistuksen,


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above