Page 11

Kulttuuristrategia_2

11 että kulttuurimme perusta on oikeansuuntainen. Eräs tiimi an-toi meille herkkukorilahjan päästyään kuukausitavoitteeseensa; he halusivat kiittää meitä avusta tavoitteensa saavuttamisessa. Tuntui uskomattomalta, että he kokivat niin suurta vastuuta ta-voitteestaan, että sen saavuttaminen johti kiitokseen tavoitteen asettaneille yrityksen omistajille! Halusin tässä kohtaa jakaa käytännön kokemukseni ja vahvis-taa, että uskoni kulttuuristrategian voimaan on ainoastaan vah-vistunut omakohtaisessa johtamistyössäni. Tästä eteenpäin kirja kertoo tutkitusti parhaiden työpaikkojen, ei kirjoittajan johta-misurasta. Lopuksi haluan vielä kiittää ihmisiä, joiden ansiosta tämä kir-ja on ollut mahdollinen. Suomen parhaat työpaikat rakentavat eturintamassa Euroopan parasta työelämää. Olen kiitollinen, että saamme jatkuvasti oppia johtamisestanne ja inspiroida on-nistumisillanne yhä useampaa yritystä kehittymään. Kirjaprojektin käynnistymisen syy on jälleen Helsingin Seu-dun Kauppakamarin kustannuspäällikkö Antti-Pekka Hulkon, joka jaksoi kysellä Kulttuuristrategian jatko-osan perään. Suur-kiitokset Antti-Pekalle joukkueineen tästä mahdollisuudesta ja tehokkaasta yhteistyöstä. Kiitokset myös Suomen Great Place to Work®:in toimitusjohta-ja Mona Rundbergille, joka tiimeineen rakentaa Suomeen parem-paa työelämää joka päivä. Olen niin ikään kiitollinen kollegoille-ni ympäri maailmaa, jotka ovat sekä laajentaneet perspektiiviäni että muokanneet ajattelutapaani syvästi. Haluan lisäksi kiittää kaikkia niitä vastavirtaan soutavia toi-mittajia, jotka ovat auttaneet meitä parantamaan suomalaista työelämää ja rohjenneet nähdä positiivisessa asiassa uutisen. Kiitokset ystävilleni kannustuksesta. Kiitos Erik Van Riet’lle valokuvauksesta. Vielä kiitokset rakkaalle aviomiehelleni yrityksemme ja ar-kemme todellisuuden taivuttamisesta sekä ajan, energian ja ilon mahdollisestamisesta kirjoitustyöhön. Palveluksessanne, Asta SaatteekSi matkalle


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above