Page 13

Kulttuuristrategia_2

13 Gorella ei ole muodollisia esimiehiä. Kuka tahansa voi olla joh-taja niin kauan kuin ihmiset kyseisen henkilön ympärillä näin haluavat. Tällaisesta johtamisfilosofiasta hyödytään puolin ja toisin, koska hmiset valitsevat johtajakseen henkilön, johon luot-tavat. Joukkonsa valitsemat johtajat tuntevat puolestaan valitsi-joidensa vahvan valtuutuksen. Johtavaan asemaan päästäkseen Gorella pitää siis luoda seuraajia. Gore ja muut parhaat työpaikat näyttävät meille, että asiat voidaan tehdä toisin. Saamme usein hämmästyä niiden johta-mistapoja. Ne poikkeavat totutusta ja ylittävät ylipäätään mah-dollisena pitämämme rajat. Myös suomalaisessa ohjelmistoyritys Vincitissä muille yrityksille esimerkiksi kelpaavaa johtamis-ta tehdään ilman esimiehiä. Pikaruokaravintola McDonald’sissa johto tekee säännöllisin välein viikon ravintolatyöjaksoja. Kaikil-le suomalaisille tutussa Alkossa strategia on tehty yhdessä 2 600 työntekijän kanssa. Näiden yritysten tavanomaisesta erottuvat toimintatavat ovat seurausta siitä, miten johtaminen niissä mielletään. Yrityskult-tuuri nähdään näissä yrityksissä niiden tärkeimpänä menestys-tekijänä, ja niitä myös johdetaan kokonaisvaltaisesti yrityskult-tuurin pohjalta. Yhtä lailla niiden liiketoiminnalliset valinnat, tavat palvella asiakkaita kuin ihmisten johtamisenkin käytännöt määrittyvät yrityskulttuurista käsin. Parhaissa työpaikoissa on nimittäin ymmärretty, että yritys-kulttuuri syö strategian lounaaksi. Jos yrityskulttuuri ja yrityksen strategia ovat ristiriidassa, ei ole epäilystäkään, kumpi toteutuu. Entinen Great Place to Work® Instituutin Global CEO Ricardo Lange kiteytti asian Great Place to Work® -konferenssissa Denve-rissä maaliskuussa 2011: ”It doesn’t matter what your strategy is if you don’t have the right culture because you won’t be able to implement it.” Yrityksen päivittäinen toiminta muodostuu sen mukaiseksi, mi-ten asiat on tapana tehdä. Sitä on yrityskulttuuri käytännössä. Jokaisella organisaatiolla on oma yrityskulttuurinsa, mut-ta keskeinen ero yritysten välillä on siinä, että parhaat työpaikat


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above