1.1 TAVOITTEENA EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ

Kulttuuristrategia_2

17 1.1 TAVOITTEENA EUROOPAN PARAS TYÖELÄMÄ ”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.” J .K. P aasikivi Tosiasioiden valossa Euroopan parhaan työelämän ainekset ovat jo nyt löydettävissä kotitantereelta. Ensinnäkin suomalainen yri-tys on valittu Euroopan parhaaksi työpaikaksi jo kolmesti (Re-aktor vuonna 2008 ja Futurice vuosina 2012 ja 2013). Toiseksi Suomen parhaiden työpaikkojen joukossa on vuosittain lukui-sia yrityksiä, joiden tulokset jopa päihittävät Euroopan 100 par-haan työpaikan tavoitellun tason. Kolmanneksi Suomen parhaat työpaikat ovat Euroopan huippujen tasolla usealla johtamisen eri osa-alueella. Tällaisesta todellisuudesta ei tosin noin puolella suomalaisis-ta työntekijöistä ole tänä päivänä mahdollisuutta päästä osalli-seksi. Kirjan saatteessa esittelemäni työelämän kokonaiskuva paljastaa sen rinnakkaistodellisuudet. Euroopan parhaan työ-elämän rakentaminen vaatii tämän näkymän valossa tasoloikan. Parhaiden työpaikkojen todellisuus on laajennettava työelämän yleiseksi standardiksi, mikäli tavoitteesta halutaan tehdä totta. Euroopan 100 parhaan työpaikan tutkimustulos on tärkein Eu-roopan parhaan työelämän kehittämisen mittari. Nämä yritykset valitaan vuosittain 19 maassa sijaitsevien yli 2 300 tutkitun yri-tyksen joukosta. Tulos auttaa meitä ymmärtämään, millä tasol-


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above