Tilaa painettu kirja

Kulttuuristrategia_2

Työ- ja elinkeinoministeriö haluaa tehdä suomalaisesta työelämästä Euroo-pan parasta vuoteen 2020 mennessä. Kunnianhimoista tavoitetta havitellaan ajassa, jossa Suomi rämpii taantumavuosien läpi ja yhä useampaa työnteki-jää koskettavat liiketoiminnan supistamiset, toistuvat YT-neuvottelukier-rokset ja työpaikan menetykset. Ajankuvasta erottuu kuitenkin joukko yri-tyksiä, jotka ovat edelleen onnistuneet kasvamaan ja kukoistamaan. Nämä Great Place to Work®:in Parhaat työpaikat -tutkimusten menestyjät pär-jäävät myös taloudellisesti vaikeina aikoina. Ensimmäinen Kulttuuristra-tegia- kirja valotti, kuinka näitä yrityksiä johdetaan yrityskulttuurin avulla, joka muodostaa niiden strategisen kilpailuedun. Kirja on nyt saanut odote-tun jatko-osan, jossa Euroopan parhaan työelämän rakentamisen mahdolli-suudet viitoitetaan. Kulttuuristrategia 2 kertoo kahdeksan uutta ja yhden tutun yritystarinan. Kuinka kaikkien tuntemassa Alkossa on saatu aikaan Suomen paras palve-lukokemus ja tehty strategia yhdessä 2 600 työtekijän kanssa? Kuinka pika-ruokaravintolaketju McDonald’sissa tehdään laadukasta esimiestyötä ja ke-hitetään työntekijöitä? Kuinka Suomen parhaassa työpaikassa Vincitissä johdetaan ilman esimiehiä? Kirjassa esitellyt yritykset näyttävät, mitä Euroopan paras työelämä Suo-messa parhaimmillaan jo on. Lukijan oman yrityksen kehittämistyön tueksi kirja tarjoaa myös viitekehyksen kulttuuristrategian rakentamiseen, laajan kokoelman johtamiskäytäntöjä parhaista työpaikoista sekä mittarin Euroo-pan parhaan työelämän rakentamisen seuraamiseen. Kirjan avulla jokainen yritys ymmärtää, miten se voi tehdä Euroopan parhaasta työelämästä omas-sa yrityksessä totta. Asta Rossi on Suomen Great Place to Work®:in omistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on toiminut yrityksessä vuodesta 2004 lähtien ja palveli sen toimitusjohtajana vuoteen 2010 asti. Sen jälkeen Asta on toi-minut Great Place to Work®:issa sekä Euroopan tason että globaaleissa johtotehtävissä usean vuoden ajan. Astan esikoisteos, Kulttuuristrategia – Rakenna yrityskulttuuri, jota työntekijät, asiakkaat ja omistajat rakasta-vat, julkaistiin vuonna 2012. Asta on aktiivinen, kansainvälinen valmenta-ja, puhuja ja sarjayrittäjä. Astan unelma on, että hyvä työpaikka muuttuu harvojen etuoikeudesta työelämän standardiksi. isbn 978-952-246-339-5 69.11. www.kauppakamarikauppa.fi Tilaa painettu kirja painamalla tätä linkkiä


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above