Saatteeksi matkalle

Kulttuuristrategia_2

7 Saatteeksi matkalle Pääsin kesällä 2014 osallistumaan värikkääseen, kansainväliseen hääjuhlaan Granadassa, Espanjassa. Cava-lasillista siemaillessa-ni mielessäni kristallisoitui jotakin paremman työelämän mer-kityksestä, kun kuulin Lontoossa työskentelevän, persialaisläh-töisen miehen elämäntarinan. Mies vietti lapsuutensa Iranissa, jossa kuunneltiin rock-musiikkia, mutta poliisi pysäytti kadulla, jos kulki julkisesti AC/DC-bändipaidassa. Alkoholia juotiin, mut-ta vain suljettujen verhojen suojissa. Todellisen minän sai pidet-tyä hengissä ainoastaan kaksoiselämän julkisivun takana. Kun kysyin, miten sellaisissa olosuhteissa selviää, hän kohautti har-teitaan: ”Sen kanssa vaan oppii elämään.” Mies työskentelee nykyään liikkeenjohdon konsulttina globaa-lin yrityksen keskijohdossa. Hänellä oli päällään kesäisen puvun ja sikhi-turbaanin jännittävä yhdistelmä, ja kun hän päätti tari-nansa, juhlapaikan valot erottuivat jo ympäröivästä pimeydestä: ”Tulen töihin työpuvussa ja työnaamalla. Työpäivän jälkeen pyö-räilen töistä kotiin omissa vaatteissani ja omana itsenäni.” Kaksoiselämän uudet puitteet ovat lähempänä kuin huo-maammekaan. Kavahdamme totalitarististen valtioiden valtako-neistoa samalla kun tuomme työpaikan ovesta sisään vain siivun itsestämme. Järkeilemme, että se nyt vaan kuuluu työelämään. Että sen kanssa vaan oppii elämään. Emme näe, että kyse on sa-masta asiasta. Kulttuuristrategia 2:n tärkein tavoite on näyttää toisenlaisen työelämän mahdollisuus. Olemme palkinneet vuodesta 2003 läh-tien Suomen parhaina työpaikkoina yrityksiä, joiden kulttuu-ri perustuu luottamukseen. Luottamuksen ansiosta työpaikalla voi olla oma, kokonainen itsensä, ja työpaikka tarjoaa mahdolli-suuden kyseenalaistaa ja kehittää, kasvaa ja kukoistaa. Luotta-muksen kulttuurin avulla parhaat työpaikat luovat myös kukois-tavaa liiketoimintaa. Ne kasvoivat vuonna 2012 seitsenkertaista vauhtia verrattuna maamme keskiarvoon (17,5 % vs. 2,5 %). Ne jatkoivat kasvuaan 15,25 % vuonna 2013, kun yritysten liikevaih-to Suomessa laski 1,2 %. Parhaat työpaikat näyttävät, että työelä-mää voidaan elää laadullisesti aivan eri tasolla kuin on opittu elä-


Kulttuuristrategia_2
To see the actual publication please follow the link above