Tilaa painettu kirja

esiinny_eduksesi

Saatko sinetöityä kaupat vai häviätkö pelin? Etenetkö urallasi vai jäätkö paikoillesi? Tämä on kirja siitä, kuinka kommunikoida vakuutta vasti. Elämämme käänteentekevinä hetkinä lopputulokseen vaikuttavat usein, ei vain tekomme, vaan myös sanamme. Se, sanotko oikeat asiat oikealla tavalla, saattaa ratkaista, saatko sinetöityä kaupat vai häviätkö pelin tai etenetkö urallasi vai jäätkö paikoillesi. Kriittisellä hetkellä on tärkeää osata ilmaista asiat oikein – kertoa täsmälleen oikeanlaisella äänenpainolla oikea viesti oikealle henkilölle oikeaan aikaan. Tällaiset täydellisen ilmaisun hetket ovat merkityksellisiä henkilökohtaisella ja ammatillisella matkallamme. Teoksessa osoitetaan, kuinka oikea o i k E a v i E s t i o i k E a l l E h E n k i l ö l l E o i k E a a n a i k a a n o i k E a n l a i s E l l a ä ä n E n p a i n o l l a viesti rakennetaan. Esiinny eduksesi -kirjan avulla opit välttämään kommunikaatiokarikot. Siinä esitellyt suostuttelun seitsemän periaatetta on helppo oppia, toteuttaa ja hallita, ja niillä on vaikutusta. Oikea kieli – sekä verbaalinen että non-verbaalinen – tuo lisää varmuutta, vaikuttavuutta ja itseluottamusta. Se kannustaa yleisöäsi kuuntelemaan tarkasti jokaista sanaasi ja muistamaan sanomasi vielä senkin jälkeen, kun esitys on ohi. w w w. k a u p p a k a m a r i k a u p p a . f i 9 7 8 - 9 5 2 - 2 4 6 - 3 1 0 - 4 kL 7 7 . 2 Tilaa painettu kirja painamalla tätä linkkiä


esiinny_eduksesi
To see the actual publication please follow the link above