Marttayhdistykset ja jäsenmäärät

Kadet_taynna_toimintaa

24 heenjohtajuutta parin vuoden ajan piirin varapuheenjohtajana pankkivirkailija Karin Buurin jälkeen. Hänelle on myönnetty Marttaliiton pieni kultainen ansiomerkki. Opettaja Kalmari syntyi Karttulassa 24.9.1892. Hän kuoli 12.12.1952. Marttayhdistykset ja jäsenmäärät Marttatyö kiinnosti, mikä näkyi jäsenmäärän runsaana lisääntymisenä. Jäsenmäärä yli nelinkertaistui ja marttayhdistysten määrä yli kaksinkertaistui ensimmäisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana. Sota-aikana jäsenmäärä laski jonkin verran, mutta sodan päätyttyä jäsenmäärä alkoi taas kasvaa. Vuonna 1943 jäsenmäärä ylitti pysyvästi tuhannen jäsenen rajan. Vuonna 1925 marttayhdistyksiä oli 11 ja jäseniä 377, kun vuonna 1949 yhdistyksiä oli 35 ja jäseniä 1 628 (kuviot 1 ja 2). Marttajärjestössä on selvitetty ja luokiteltu jäsenistön elinkeinotaustaa, mutta perusteet ovat vuosien varrella vaihtuneet. Toiminnan alkuvuosina jäsenistö luokiteltiin maalaisiin ja kaupunkilaisiin. Tällöin Keski-Suomen Marttapiiriliiton jäsenistä suurin osa oli maalaisia ja vain noin viitisen prosenttia oli kaupunkilaisia. Luokittelu monipuolistui 1930-luvun puolivälistä lähtien. Maanviljelijät ryhmiteltiin pienviljelijöihin, keskiviljeli- Kuvio 1. Keski-Suomen Marttapiiriliittoon kuuluvien yhdistysten määrä vuosina 1925–1949


Kadet_taynna_toimintaa
To see the actual publication please follow the link above