Piirin toimintaa eri vuosikymmenillä - Marttatoimintaa poikkeuksellisissa olosuhteissa (1925–1940 -luvut)

Kadet_taynna_toimintaa

Piirin toimintaa eri vuosikymmenillä Marttatoimintaa poikkeuksellisissa olosuhteissa (1925–1940 -luvut) Keski-Suomen marttapiirin perustamisen aikoihin vasta itsenäistynyt Suomi oli maatalousvaltio, joka oli matkalla kohti teollistumista. Vuonna 1920 sai maa- ja metsätaloudesta toimeentulonsa 70 prosenttia väestöstä, vastaava luku vuonna 1950 oli 46 prosenttia26. Keski-Suomessa 1910-luvulla sai lähes 87 prosenttia toimeentulonsa maataloudesta27. Poikkeuksellisia olosuhteita tarkasteluaikana olivat Suomen pulavuodet 1930–1933 ja sotavuodet 1939–1945 sekä sodan jälkeinen aika. Maaseudulla pyrittiin tulemaan toimeen oman tuotannon turvin, viljeltiin maata, hoidettiin kotieläimiä ja kerättiin luonnonantimia. Hyvin hoidettu puutarha antoi satoa ja loi silmäniloa. Yleensä emännän tehtävänä oli valmistaa talouden antimista monipuolisesti erilaisia tuotteita. Lasten kasvattamisen vastuu oli pääasiassa äidin harteilla. Maaseudulla perheen äidin päivä täyttyi kodin sisällä tehtävistä töistä sekä karjan ja puutarhan hoidosta. Professori Elli Saurion vuosina 1934–1937 tekemien tutkimusten mukaan emännän työpäivän pituus oli 11–14 tuntia. Työpäivä oli raskain pienillä tiloilla, joissa ei juuri ollut aputyövoimaa käytettävissä. Isojen talojen emäntien työaika oli noin kahdeksan tuntia. Vuonna 1931 pienviljelijäemännät kävelivät kodissaan päivittäin keskimäärin kymmenen kilometriä. Kaikki päivät eivät toki olleet askeliltaan samanlaisia. Muun muassa pyykki- ja leipomispäivinä emännän askel kulki erityisen ahkerasti.28 Taitava emäntä hyödynsi käsityötaitojaan kutomalla mattoja ja kankaita, ompelemalla kodin tekstiilejä ja vaatteita sekä korjaamalla ja uudelleen muokkaamalla vanhoja tekstiilejä. Monella emännällä oli talviaikana kangaspuut ahkerassa käytössä. Emäntä saattoi istahtaa kotiaskareiden välillä kutomaan kangasta. Tätä pidettiin jopa emännän lepohetkenä29. 20


Kadet_taynna_toimintaa
To see the actual publication please follow the link above