Puheenjohtajat

Kadet_taynna_toimintaa

21 Marttajärjestön toiminnan alkutaipaleella sivistyneistönaiset halusivat saada naisten sivistystason kohoamaan. Jo 1930-luvulla asioita alettiin lähestyä kotitaloustieteen näkökulmasta. Kotitalouden eri osa-alueiksi katsottiin kodin talous, ruokatalous, kodinhoito, terveydenhoito, puutarhanhoito ja käsityöt. Marttapiiriliittojen työsuunnitelmat tehtiin kyseisen jaottelun pohjalta.30 Säästäväisyys ja omavaraisuus näkyivät neuvonnassa. Marttajärjestön peruspilareita olivat koti, uskonto ja isänmaa31. Keski-Suomen Marttapiiriliiton ensimmäiset kaksikymmentäviisi vuotta olivat monen vuoden ajan poikkeuksellisissa olosuhteissa elämistä. Pula-, talvi ja jatkosota-aika sekä jälleenrakennuskausi näkyivät marttojen toiminnassa. Pula-aikana tehtiin paljon kotitaloudellista valistustyötä kotien henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Neuvonnassa korostuivat kodin talouden hoito, kotoisten ja kotimaisten tuotteiden jalostus ja käyttö. Sota- ja jälleenrakennusaikana avustus ja huoltotoiminta oli pyyteetöntä. Monet Keski-Suomen Marttapiiriliiton marttayhdistykset uhrasivat varojaan ja antoivat työpanostaan vähäosaisten auttamiseksi. Iloa ja hyvää mieltä tuottivat kodin ja puutarhan kunnostamiseksi tehdyt työt sekä erilaiset tapahtumat. Vuosina 1930–1933 Keski-Suomen Marttapiiriliiton puheenjohtajana toiminut Ida Laitinen kirjoittaa vuoden 1949 vuosikertomuksen yhteydessä olevassa historiakatsauksessa: ”Menneeseen aikaan liittyi paljon huolia, varsinkin sota-aika oli raskas. Piiriliitto neuvojineen teki uupumatta työtä yleisen hädän poistamiseksi ja sodan lyömien haavojen parantamiseksi. Olojen vakiinnuttua on voitu todeta, että kodit ovat kohonneet, niiden ajanmukaistaminen ja käytännön järjestely ovat tulleet perheenäidin työn ja voiman säästäjiksi. Siistityt pihamaat ja ympäristö puu- ja kukkaistutuksineen ovat luoneet viihtyisyyttä koteihin ja avartaneet kotien hengen kohti korkeampia elämänarvoja”. Puheenjohtajat Piirin ensimmäinen puheenjohtaja oli lehtori Alli Salmi, joka toimi puheenjohtajana vuosina 1925–1929. (Keski-Suomen Martat ry:n kuvakokoelma.) Alli Salmi teki aktiivisesti työtä Marttapiiriliiton perustamiseksi Keski-Suomeen. Hän oli piirin johtokunnan jäsen aina kuolemaansa saakka. Rahastonhoitajana hän oli vuosina 1934–1936. Alli Salmi syntyi Uudessakaupungissa 31.1.1891. Hän toimi Jyväskylän yhteislyseon matematiikan ja luonnonopin lehtorina. Opettajantyönsä ohella hän ehti olla monessa mukana, erityisesti naisen aseman parantaminen oli hänellä sydämen asiana. Hän oli Jyväskylän Aka


Kadet_taynna_toimintaa
To see the actual publication please follow the link above