Suursyömärit - hauki, made ja kuha

Kalastajan_Konnevesi

141 Suursyömärit – hauki, made ja kuha Timo J. Marjomäki ja Pentti Valkeajärvi Hauki, made ja kuha ovat taimenen ja ison ahvenen ohella Konneveden varsinaisia vesipetoja. Suurisuiset ahmatit nielevät kaikkea, mitä kiinni saavat. Lajien ulkonäkökin kertoo, että ne ovat erikoistuneet eri elinympäristöihin: hauet viihtyvät pääasiassa lämpimissä rantavesissä, kuha ulapan päällysvesikerroksessa ja made taas syvänteiden pohjamudissa. Eivät suurimmatkaan petokalat synny suurina, vaan niidenkin elämä alkaa alle sentin mittaisena toukkana rantavedessä. Joskus voi käydä siis niinkin, että mutu nielaisee hauen. Isoksi pedoksi tullaan vain elämällä pitkään. Linda Mustajärvi ja Jesse Mänttäri vertailivat kandidaattiprojektissaan kalastaja Onni Pakarisen pyytämiä rantakutuisia ja syvännekutuisia mateita. Syvänteestä maaliskuussa pyydettyjen kutukalojen ulkomuoto poikkesi rantakutuisista: syvännekalat olivat pituuteensa suhteutettuna lihaksikkaampia ja isopäisempiä kuin rantakalat. Myös niiden silmien välinen etäisyys oli suurempi ja kuono pidempi kuin rantakaloilla. Vielä ei tiedetä, poikkeavatko nämä eri lailla kutevat mateet myös geneettisesti toisistaan ja onko ilmiö periytyvä. Kuitenkin on hy-vä tietää, että jotkut Konneveden mateet osaavat ”tehdä temput” myös syvällä, jos ilmaston lämpiä-minen johtaa siihen, että Konneveden rantavedet eivät enää jäädykään joka talvi eikä matalassa kute-minen enää ehkä tuotakaan tulosta. Konneveden mateen poikkeava sukupuolielämä Makean veden ainoa turskakala made kutee Kon-nevedellä helmikuun puolivälissä rantamatalassa. Näin ”normaalit” mateet kutevat muuallakin Suo-messa. Konnevedessä elää kuitenkin paikallisten ka-lastajien havaintojen ja uusien tutkimusten mukaan myös ”normaalista” poikkeava syvänteissä kuteva madekanta. Muutamat kalastajat tuntevat niiden pyynnin salat ja osaavat virittää erikoisesti ulappa-mateen talvipyyntiin kehittämänsä pyydykset jopa 30 metrin syvyyteen. Sieltä he nostavat kymmenit-täin kutuvalmiita mateita vielä maaliskuun puolivä-lissä eli noin kuukausi sen jälkeen, kun mateet ovat kuteneet rantavesissä. Kahta erilaista kututapaa samassa järvessä ei ole muualla Euroopassa tavattu. Syvissä Alppijärvissä made kutee yli 50 metrin syvyydessä, mutta ei il-meisesti lainkaan rantavesissä. Sen sijaan Pohjois- Amerikassa eräissä järvissä mateella on tavattu jopa neljää erilaista kututapaa.


Kalastajan_Konnevesi
To see the actual publication please follow the link above