Tilaukset

Kalastajan_Konnevesi

Jo muinaiset babylonialaiset tiesivät, että kalastukseen käytettyä aikaa jumalat eivät vähennä ihmiselle suomiensa elinpäivien määrästä. Sitä he eivät arvan- neet, että Konnevedellä kalastaminen tuottaa jopa lisäpäiviä. Tämä Konne-veden kalatutkimus ry:n toimittama kirja kannattaa lukea jonakin noista lisä-päivistä, jottei aika tule pitkäksi. Näiden kansien väliin on puserrettu sekä tutkimustieto Konneveden kalois-ta että särpimeksi nelikoittain kokemusperäistä tietoa niiden pyynnistä. Myös alati muuttuva kalastuskulttuuri mainittavine kalastajineen sekä moniaat kala-vesien ja kalakantojen hoitomenetelmät esitellään seikkaperäisesti. Perimmiltään kalastus on mielen tiloja – kaikkea huippujännityksestä aina nykymuodin mukaiseen mindfulness- tai zen-oleiluun. Kirjan tarinat, kerto-mukset ja novellit välittävät lukijalle näitä intiimejä tuntemuksia. Eräät runot raottavat porttia kalankin mieleen ja siinä liikkuviin eksistentialistisiin kysy-myksiin, lähes shamanistisesti. ISBN 978-952-93-8148-7 TILAUKSET (klikkaa tätä linkkiä) pentti.valkeajarvi@gmail.com Konneveden kalatutkimus ry


Kalastajan_Konnevesi
To see the actual publication please follow the link above