Page 8

Kalastajan_Konnevesi

Kalevi Poimalan tarinat unohtumattomista kalaret-kistä 8 sekä Matti Lehmosen Keskisuomalaisen kala-juttukilpailussa palkittu teksti, jonka Maire Lehmo-nen lähetti toimitukselle. Katkelmat Eino Väisäsen haastattelusta vievät meidät viime vuosisadan puo-liväliin Siikakosken taimenten ja siikojen pyynnin pariin. Konneveden koskien kalastusoloja historian hämärästä nykypäivään valottaa meille tietokirjai-lija Vesa-Pekka Jäntti. Ammattikalastaja Onni Pa-karisen toivomus on, että Konnevesi pidettäisiin puhtaana ja kalaisena järvenä myös tuleville suku-polville. Yli sadan vuoden takainen Urheilulehden artikkeli kalastusretkestä Rautalammilta Kellankos-kelle tuo tuulahduksen ajasta, josta moni kalastaja haaveilee: olisinpa saanut elää noita aikoja. Mutta kalastajat vaihtuvat ja kalakannat vaihtelevat. Kiitämme kirjan artikkeleiden, muistelmien ja runojen kirjoittajia sekä valokuvaajia ja kuvia toi-mittaneita yhteistyöstä. Kirjoittajien oma tyyli on pyritty säilyttämään teksteissä. Kirjan kuvista val-taosa on kirjoittajien tai muiden yhdistyksen jäsen-ten ottamia. Ulkopuolinen rahoitus on ollut elineh-to kirjan syntymiselle, mistä erityiskiitokset Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastolle, Kon-neveden, Rautalammin ja Vesannon kunnille, Kos-kelo- Konneveden kalastusalueelle ja Konneveden- Kuusveden kalastusalueelle. Painavat kiitokset myös suurelle kalastajien joukolle ja Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimusaseman sekä bio- ja ympäris-tötieteiden laitoksen väelle, joiden työpanos on ollut korvaamaton tutkimusaineistojen hankinnassa. Jyväskylässä 23.11.2016 Toimituskunta


Kalastajan_Konnevesi
To see the actual publication please follow the link above