Page 6

Kengitysopin_kasikirja_2015

6 Suomen Kengityssepät ry kustantaa tämän näköispainoksen vanhasta ja arvostetusta kaikkien tuntemasta Fabritiuksen ken-gitysopin käsikirjasta kunnioittaakseen menneiden sukupolvien hevostuntemusta ja ammattitaitoa. Samalla on tarkoitus täyden-tää sitä harvalukuista alan kirjavalikoimaa, mikä edelleen haittaa alan ammattikoulutusta ja hevosihmisten omaehtoista opiskelua. Toivottavasti tämän kirjan julkaiseminen saa aikaan kiinnos-tuksen hevosenkengittämiseen yleensä ja johtaa edelleen uusien ajanmukaisten julkaisujen syntymiseen. Suomen Kengityssepät ry kiittää kaikkia, jotka ovat myötävai-kuttaneet tämän kirjan julkaisuun, erityisesti kirjan tekijän omai-sia, jotka ovat myötämielisellä suhtautumisellaan tehneet mah-dolliseksi tämän kirjan julkaisemisen. Akaassa 23.10.2015 Tapani Immonen, puheenjohtaja Suomen Kengityssepät ry


Kengitysopin_kasikirja_2015
To see the actual publication please follow the link above