Page 7

rajamaki_kylakirja

Kädessäsi oleva kirjaa sisältää arvokasta kerättyä tietoa Rajamäen kylän synnystä ja kehityksestä, elinkeinoelämästä, harrastusmaailmasta, seura-kuntaelämästä, kunnalliselämästä, opetustoimes-ta ja luonnosta. Esillä on Rajamäen elämän koko kirjo. Työ on ollut mielenkiintoista, olemme myös joutuneet pohtimaan erilaisten kertomus-ten todenperäisyyttä ja oikeellisuutta. Tehtaan, siis Alkon, Primalcon ja Altian historian olemme jättäneet vähemmälle, koska siitä on kirjoitettu jo monta ansiokasta teosta. Helposti voimme todeta, että elinkeinoelä-mässä on tapahtunut melkoinen muutos. Eivät lehmät juuri ammu Rajamäen pelloilla, kauppa-liikkeiden määrä on supistunut kovasti. Parhaim-millaan kylällä oli 7 – 8 sekatavarakauppaa ja nyt on kolme. Rajamäki valittiin 2011 vuoden uusmaalai-seksi kyläksi, tutkimus todisti että kotiseuturak-kaus on täällä Keski-Uudenmaan vahvinta. Mistä sitten kirjan nimi Rajamäell´ kor-kealla? Rajamäki sijaitsee Nurmijärven kylistä korkeimmalla. Tämän oivalsi eräs kunnanviraston työntekijäkin sanoessaan: ”Ajelen ylöspäin kun menen Rajamäelle.” Rajamäki on ollut kauan koko Nurmijärven kehittäjä, ja kirjamme nimi juontuu itse asiassa Aleksis Kiven Seitsemässä veljeksessä olevan Rajamäen Rykmentin laulun alkusäkeestä. Kylän historiikkia kirjoitettaessa törmää asioihin, joita eri ihmiset muistavat ja kertovat eri tavoin. Totuutta on joskus vaikea hahmottaa. Jo niinkin yksinkertainen asia kuin paikkakunnan nimen taivuttaminen herättää intohimoja. Kirjas-sa käytetään Rajamäkeen/Rajamäelle ja Raja-mäellä/ Rajamäessä taivutuksia. Molemmat ovat oikein, kertoja päättää, kumpaa käytetään. Me suvaitsevat rajamäkeläiset/rajamäkiset hyväk-symme molemmat. Kirjassa esiintyvät kadunni-met ovat nykyisiä kadunnimiä. Työryhmä kiittää kaikkia tietojaan kerto-neita ihmisiä, ja kirjoitusten kokoamisessa autta-neita: Sauli Turja (seurakuntaelämä), Leena ja Pekka Palomäki (opetuslaitokset), Jukka Meriläi-nen (eläimet), Alf Hemming (luonto), May Roth- Edelmann (terveydenhoito). Samoin kiitämme Nurmijärvi-Taiteen museon Juhani ja Matti Rin-talaa, Miikka Palomäkeä (valokuva-arkisto) sekä arkistoja kaivelleita Raimo Heinoa, Seppo Niini-kurua ja Tapani Rantalaa. Kirjantekoa on taloudellisesti tukenut Nurmijär-ven kunnan sivistyslautakunta. Nautinnollisia hetkiä kyläkirjan parissa Rajamäellä 20.8.2010 – 27.8.2015 Työryhmä


rajamaki_kylakirja
To see the actual publication please follow the link above