Rajamäen synty - Ennen muinoin - Terveisiä takametsistä

rajamaki_kylakirja

Esihistoriallisista asukkaista ei Rajamäen alueelta ole toistaiseksi tietoja. Lähimmät kivikautiset asuinpaik-kalöydöt eivät toisaalta ole kaukanakaan: niitä on teh-ty mm. Kytäjältä. Pari irtoesinelöytöä sentään tunne-taan ihan likeltä Rajamäkeä: Kirkonkylän Santapohjan maalta löytynyt tuluskivi ja moottoritien alle jäänyt Pirttimäen vaatimaton esinelöytö. Tähänastinen ar-keologinen tutkimus ei näytä Rajamäestä vielä liiem-mälti kiinnostuneen, mutta kuka tietää tulevaisuudes-ta. Siihen aikaan 1700-luvulla, kun Nurmijärven vanhois-sa kylissä oli asuttu ja maata viljelty jo yli kahden vuo-sisadan ajan, nykyinen Rajamäki ja sen pohjoispuoliset alueet olivat vielä asumattomia. Ne olivat viljelemät-tömiä erämaita, metsää, kalavesiä ja riistamaita. Seutu oli nykyisen Kirkonkylän ja vanhan Hyvinkään, kah-den vankan talonpoikaiskylän, välistä laajaa takamaa-ta. Hyvinkään kylän asutus oli jopa vanhempaa kuin Nurmijärven muiden vanhojen kylien, mutta nykyisen Rajamäen seudulle sieltä oli kuitenkin reilusti penin


rajamaki_kylakirja
To see the actual publication please follow the link above