23. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet

shem_fi

23. TAPATURMAT JA LÄHELTÄ PITI 23. Tapaturmat ja läheltä piti -tilanteet Suomessa tapaturmien ja ammattitautien korvausjärjestelmä perustuu tapaturmavakuutuslakiin. Työnantajalla on vakuuttamisvelvollisuus. Kaikista läheltä piti- ja vaaratilanteista ilmoittaminen on tärkeää. Niistä voidaan oppia ja tapaturmat estää. Ennen tapaturmaa on ollut läheltä –piti tapauksia ja puutteita toiminnassa. Ilmoituksista saatua tietoa hyödynnetään työn ja työympäristön suunnittelussa. Läheltä piti- ja vaaratilanteista ilmoitetaan esimiehelle, joka vastaa jatkotoimenpiteiden toteuttamisesta. Yhteisellä työpaikalla toimittaja raportoi tapaukset tilaajan yhteyshenkilölle. Esimies tai tilaajan yhteyshenkilö raportoi sattuneet vaaratilanteet eteenpäin yrityksen ohjeistuksen mukaisesti. Ilmoituksiin perustuvilla toimenpiteillä vaaratilanteiden määrää saadaan pienennettyä ja vakavat tapaturmat vähenevät. Ilmoita tapaturmasta esimiehellesi välittömästi. Hän neuvoo sinua hoitoon hakeutumisessa, täyttää tapaturmailmoituksen ja ilmoittaa tapauksesta yhteisen työpaikan työsuojelupäällikölle. Esimies käynnistää tutkinnan ja korjaavat toimenpiteet vastaavanlaisten tapaturmien ehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Työsuojelupäällikön pitää ilmoittaa vakavista tapaturmista työsuojeluviranomaisille ja poliisille. 107


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above