Page 108

shem_fi

23. TAPATURMAT JA LÄHELTÄ PITI Tapaturman- tai läheltä piti -tapauksen tutkintaraportissa selvitetään: 1. TAPAHTUMAN KUVAUS Huolellisella tapahtuman kuvauksella varmistetaan oikeudenmukaisten korvausten saaminen. Mahdollisimman tarkka tapahtuman kuvaus on tärkeä myös osapuolten oikeusturvan kannalta. Tapahtuman kuvauksessa selvitetään, mitä oltiin tekemässä, miten ja mitä tapahtui, missä, milloin ja ketä oli läsnä. Käytettiinkö koneita ja laitteita tai liikennevakuutuksen piirissä olevaa moottoriajoneuvoa. Vaikuttivatko olosuhteet jotenkin tapahtumien kulkuun. Tapahtuman seuraukset tai läheltä-piti tapauksesta mahdolliset seuraukset, vammat, sairausloman pituus, materiaalivahingot tai kustannukset selvitetään. 2. TAPAHTUMAN SYYT Ole rehellinen syiden selvityksessä. Katso peiliin. Jos on toimittu ohjeiden vastaisesti, selvitä miksi. Pitää myös miettiä, mikä esti vakavammat seuraukset. Hyvä työkalu syiden selvittämiseksi on kysyä 5 x miksi tai niin monta kertaa, kun vielä löytyy syitä, joihin inhimillisin keinoin voidaan vaikuttaa. 3. MITEN VASTAAVAT TAPAUKSET VÄLTETÄÄN JATKOSSA Vaikka kaikkia tapaturmaan johtaneita syitä ei saataisi aukottomasti selville, vastaavan tapauksen estäviä toimenpiteitä voidaan kuitenkin suunnitella. Tulee pohtia, miten tapaus olisi voitu estää ja missä muualla vastaavaa voi esiintyä. Toimenpiteiden tulee olla realistisia toteutettavissa olevia. Toimenpiteille on määriteltävä aikataulu ja vastuuhenkilö. Esimerkiksi ”ollaan varovaisempia” ei ole tapaturman estävä toimenpide, mutta laitekoulutus käyttäjille voi sitä olla. 108


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above