24. Työsuojeluvastuun jakautuminen

shem_fi

24. TYÖSUOJELUVASTUUN JAKAUTUMINEN 24. Työsuojeluvastuun jakautuminen Työnantajan velvollisuudet Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta työssä sekä varmistamaan, että työ ei vaaranna työntekijöiden fyysistä eikä psyykkistä terveyttä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin, muuhun työympäristöön ja työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Työympäristöä ja työntekoa on valvottava jatkuvasti. Esimiehen on oltava selvillä työntekijänsä työkyvystä. Ongelmiin ja rikkomuksiin on puututtava välittömästi. Tarvittaessa on ryhdyttävä selvittämään ja torjumaan vaaratekijöitä. Pääpaino on ennalta ehkäisevässä toiminnassa. Riski tulee pienentää niin matalaksi kuin se järkevästi on mahdollista. Yhteinen työpaikka Yhteisen työpaikan sääntöjen tavoitteena on töiden turvallinen yhteensovittaminen. Yhteisellä työpaikalla jokainen työnantaja on ensisijaisesti vastuussa omien työntekijöidensä turvallisuudesta. Hän vastaa heidän työnsä johtamisesta ja valvonnasta. Yhteisellä työpaikalla tilaajalla on isännän rooli ja siten oikeus tarvittaessa puuttua omien työntekijöidensä ohella myös toimittajayritysten työntekijöiden tekemisiin, jos he toimivat omaa tai muiden henkilöiden turvallisuutta vaarantaen. Tilaaja Tilaajan on varmistettava, että toimittaja on saanut kaikki tarpeelliset tiedot ja ohjeet työpaikan vaara- ja haittatekijöistä. Tilaaja vastaa työsuojeluyhteistyön käynnistämisestä yhteisellä työpaikalla. Tilaaja on velvollinen huolehtimaan: perehdyttämisestä yhteiseen työpaikkaan toimintojen yhteensovittamisesta työpaikan liikenteen ja liikkumisen järjestelyistä työpaikan yleissuunnittelusta, yleisestä siisteydestä ja järjestyksestä työolosuhteiden ja työympäristön yleisestä turvallisuudesta ja terveellisyydestä 109


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above