3. Telakkatyö ja terveys

shem_fi

3. TELAKKATYÖ JA TERVEYS 3. Telakkatyö ja terveys Onnistuneeseen työpäivään kuuluu, että kaikki lähtevät terveinä kotiin. Telakalla ja laivanrakennuksessa on terveydelle haitallisia altisteita ja sitä kautta terveysriskejä yksittäiselle työntekijälle. Osa altisteista aiheuttaa sairastumisriskiä. Rinnalle ovat tulleet työntekijän hyvinvointia uhkaavat tekijät. Tällaisia ovat erityisesti työn taidolliset ja sosiaaliset vaatimukset sekä henkinen kuormittuminen. Teknisillä ja muilla ratkaisuilla on melua ja työilman epäpuhtauksia saatu vähennettyä. Lainmuutoksella on asbestin käyttö lopetettu ja liuotinaineiden käyttöä korvattu muilla tuotteilla. Henkilökohtaisten suojainten käyttö on lisääntynyt olennaisesti ja suojainten käytettävyys parantunut. Telakkatyön fyysisen kuormituksen hallinta on haasteellista, mutta mahdollista. Suunnitteluvaiheessa fyysistä kuormitusta voidaan ohjata ottamalla työntekijän työasennot ja työliikkeet huomioon. Keholla tulisi olla mahdollisuus rasittua mahdollisimman tasapuolisesti oikealta ja vasemmalta puolelta. Työntekijän kannattaa tehdä palauttavat venytykset heti työn lomassa, sillä täysin ergonominen työympäristö on harvinaisuus. Myös omaa työtä suunnittelemalla voi säästyä useilta ylimääräisiltä askelilta ja tarpeettomilta riskeiltä. Apuvälineiden hakemiseen kannattaa varata aikaa. Henkilökunnan aktiivisuus parempien ergonomisten ratkaisujen löytämiseksi on olennaista. Työntekijät ovat oman työnsä parhaat asiantuntijat. Kehitysehdotusten toimittaminen eteenpäin on arvokasta. Vaikka kaikkia ehdotuksia ei välttämättä pystytä toteuttamaan, osa voidaan toteuttaa myöhemmin ja osa on nopeastikin käytössä. Työterveyshuolto tarjoaa ohjausta työn ergonomian parantamiseksi ja työntekijän kehon kuormituksen ohjaamiseksi. Yleiskuntoon, lihaksiston joustavuuteen, lihaskestävyyteen, ruokailutottumuksiin ja työn tauottamiseen jokainen pystyy itse vaikuttamaan. Mahdollisuus työkiertoon ja myönteinen suhtautuminen siihen on hyödyllistä. Vaihteleva rasitus kehittää kehoa monipuolisesti ja ehkäisee osaltaan erilaisia nivel- ja lihaskipuja. 11


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above