Page 110

shem_fi

24. TYÖSUOJELUVASTUUN JAKAUTUMINEN Toimittaja Toimittajan on tiedettävä oman työnsä vaara- ja haittatekijät, tunnistettava vaarat ja haitat, joita aiheutuu muille osapuolille, ja tiedotettava niistä. Toimittaja on velvollinen huolehtimaan: työntekijöidensä työhön opastamisesta työntekijöidensä pätevyyksistä koneiden ja laitteiden, työvälineiden ja henkilönsuojaimien vaatimustenmukaisuudesta laitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista laitteiden asianmukaisesta käytöstä vaarallisten aineiden käsittelystä, säilyttämisestä ja merkitsemisestä yhteisen työpaikan turvallisuusohjeiden noudattamisesta Toimittaja välittää tilaajan antamat tiedot omille työntekijöilleen ja toimittajilleen. Ylin johto Ylin johto tarkoittaa yksikön johtajaa ja hänen suorassa alaisuudessaan työskenteleviä linjajohtajia tai -esimiehiä. Tehtävät: Työsuojelun toimintaohjelman vahvistaminen toimintasuunnitelmien vahvistaminen yleiset työsuojelun toimeenpanomääräykset yleisvalvonta (toimintasuunnitelmat) aineellisten edellytysten varmistaminen Vastuu ja velvollisuudet: vastaa yksikön mahdollisuuksista toteuttaa suojelutoimintaa lakien ja määräysten edellyttämällä tavalla vastaa siitä, että yksikön johtamisessa kiinnitetään riittävästi huomiota työ- ja ympäristönsuojeluun ja näihin varataan resursseja varmistaa, että hänen alaisensa ovat tietoisia työ- ja ympäristönsuojeluun liittyvistä laeista ja määräyksistä ja että heillä on edellytykset toteuttaa niitä toimenkuvaustensa mukaisesti 110


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above