Page 111

shem_fi

24. TYÖSUOJELUVASTUUN JAKAUTUMINEN Keskijohto Keskijohto tarkoittaa yksikön osastojen osastopäälliköitä ja heidän välittömässä alaisuudessaan toimivia työnjohdon esimiehiä. Tehtävät: työturvallisuusohjeiden laatiminen, julkaiseminen ja niiden noudattamisen valvonta laitteiden hankinta ja valvonta siten, että hankittavat laitteet täyttävät työturvallisuuden vaatimukset välittömän työturvallisuusvalvonnan organisointi työturvallisuustietouden välittäminen Vastuu ja velvollisuudet: vastaa siitä, että hänen vastuualueellaan laaditaan työturvallisuusohjeet ja työsuojelunäkökohdat huomioon ottavat käyttö- ja huolto-ohjeet koneille ja laitteille vastaa siitä, että uusille työntekijöille järjestetään perehdyttämistilaisuuksia taloon tullessa ja että heille annetaan työpaikalla työnopastusta, jossa korostetaan työssä mahdollisesti esiintyviä vaarallisia työvaiheita vastaa siitä, että ohjeet ovat työnjohdon ja työntekijöiden tiedossa ja saatavissa vastaa siitä, että työolosuhteet, koneet ja laitteet ovat kunnossa, huolehtii siitä, että työnjohto valvoo työpaikoilla huolehtii siitä, että henkilöstö saa tarvittavan työsuojelukoulutuksen 111


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above