Page 112

shem_fi

24. TYÖSUOJELUVASTUUN JAKAUTUMINEN Työnjohto Työnjohto tarkoittaa tässä niitä työnantajan edustajia, jotka johtavat ja valvovat työntekijöiden työtä ja antavat työntekijälle työtehtäviä. Tehtävät: toteutusvelvollisuus valvontavelvollisuus opetusvelvollisuus fyysisten ja psyykkisten ominaisuuksien arviointi työtehtäviä määriteltäessä Vastuu ja velvollisuudet: vastaa työntekijöiden perehdyttämisestä työhön ja työympäristöön vastaa siitä, että työntekijä on saanut henkilökohtaiset suojaimet, ja että ne ovat kunnossa vastaa siitä, että työntekijälle on selvitetty tarvittavat turvallisuusmääräykset ja että niitä on kehotettu noudattamaan näyttää esimerkkiä ja valvoo, että työntekijät noudattavat annettuja turvallisuusohjeita varmistaa ennen työn aloittamista ja työn kestäessä, että työolosuhteet, koneet ja laitteet ovat kunnossa tiedottaa esimiehelleen toimivaltansa ulkopuolelle menevien työsuojelutoimenpiteiden tarpeista Suunnittelija Suunnittelija tarkoittaa tässä henkilöä, joka osallistuu työympäristön, työtilojen, tuotanto- ja työmenetelmien sekä työvälineiden suunnitteluun. Tehtävät: ottaa suunnitelmia tehdessään huomioon viranomaisten antamat työsuojelunormit, -ohjeet ja -suositukset. tarkentaa tarvittaessa ohjeiston yksityiskohtia asiantuntijahenkilöstön tai työsuojeluviranomaisten avulla Vastuu ja velvollisuudet: vastaa siitä, että suunnittelussa on otettu työsuojelunormit huomioon vastaa siitä, että työ on suunniteltu turvalliseksi siten, ettei työstä aiheudu haittaa työntekijän fyysiselle tai psyykkiselle terveydelle 112


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above