25. Työsuojelun asiantuntijat

shem_fi

25. TYÖSUOJELUN ASIANTUNTIJAT 114 25. Työsuojelun asiantuntijat Työsuojelupäällikkö edustaa yhteistoiminnassa työnantajaa. Hän vastaa työnantajan ja työntekijöiden välisestä yhteistoiminnasta työpaikalla. Työnantajan on aina nimitettävä työsuojelupäällikkönä toimiva henkilö, jollei hän itse toimi työsuojelupäällikkönä (pienet yritykset). Työsuojelupäällikön tehtävät on yksilöity laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (20.1.2006/44). Yhteisellä työpaikalla työsuojelupäällikkönä toimii pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työantajan työsuojelupäällikkö. Työsuojeluvaltuutettu edustaa työpaikan työntekijöitä työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sekä suhteessa työsuojeluviranomaisiin. Työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua tulee valita kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kaikissa työpaikoissa, joissa säännöllisesti työskentelee vähintään kymmenen työntekijää. Hänellä on oikeus keskeyttää vaarallinen työ. Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja velvollisuudet on yksilöity työsuojelun valvontalaissa. Myös toimihenkilöt voivat halutessaan valita keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun. Yhteisellä työpaikalla työsuojeluvaltuutettuna yhteistoiminta-asioissa toimii pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työantajan palveluksessa oleva työsuojeluvaltuutettu. Työsuojeluasiamies edustaa työsuojelua koskevassa yhteistoiminnassa sitä työosastoa tai ammattiryhmää, jossa hänet on valittu tehtävään. Hän osallistuu mm. työsuojelua koskeviin tarkastuksiin, osaston toimintasuunnitelmien laatimiseen ja tapaturmatutkintaan. Hän toimii aktiivisesti oman osastonsa turvallisuuden parantamiseksi. Työsuojeluasiamies pitää toimialueensa asioissa yhteyttä ensisijassa alueen linjajohtoon ja tarvittaessa työsuojeluvaltuutettuun ja työsuojelupäällikköön.


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above