Page 115

shem_fi

Työsuojelutoimikunnan tai muun sitä korvaavan yhteistoimintamenettelyn tehtävänä on työn turvallisuuden ja terveellisyyden edistäminen työpaikalla. Työpaikkaan, jossa säännöllisesti työskentelevien kokonaismäärä, toimihenkilöasemassa olevat mukaan luettuina, on vähintään kaksikymmentä, on perustettava työsuojelutoimikunta, jollei muusta yhteistoimintamuodosta sovita. Työsuojelutoimikunnassa ovat edustettuina työnantaja ja eri henkilöstöryhmät. Tehtävät on yksilöity työsuojelun valvontalaissa. Edellä mainittujen lisäksi työpaikalla saattaa toimia myös muita työsuojelun asiantuntijoita. Näitä ovat esimerkiksi kemikaalien käytönvalvojat, sähkökäytön johtaja, säteilykäytön johtaja, painelaitteiden käytönvalvojat, ympäristöasiantuntija ja työterveyshuollon henkilökunta. 25. TYÖSUOJELUN ASIANTUNTIJAT 115


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above