Page 12

shem_fi

3. TELAKKATYÖ JA TERVEYS Jokaisella on välillä huonoja päiviä, jolloin on vaikea olla ystävällinen. Työpaikalla on kuitenkin tärkeää, että työt sujuvat ja työturvallisuus ei vaarannu. Asiallinen käyttäytyminen ja riittävä tiedon jakaminen huonotuulisenakin on yhteisöllisyyttä ja henkistä hyvinvointia vahvistava asia, johon jokainen voi vaikuttaa. Esimiesten tulee osaltaan pyrkiä oikeudenmukaiseen johtamiseen ja tasapuoliseen kohteluun. Epäasiallinen käytös ja kiusaaminen on kiellettyä, ja siihen tulee puuttua. Se voi pahimmillaan viedä pitkille sairauslomille. Henkinen ylikuormittuminen työssä johtuu usein ristiriidoista työyhteisössä. Yksilön elämäntilanteisiin liittyvät asiat vaikuttavat työpaikan ilmapiiriin. Tärkeintä on uskaltautua puhumaan asioistaan, tunteistaan tai kokemastaan omalla osastolla, esimiehen, työsuojelu- tai työterveyshenkilöstön kanssa. Ratkaisun etsiminen alkaa siitä. Vuosien vihanpito, epäoikeudenmukaisuuden kokeminen tai katkeruus kuluttavat voimavaroja ja vievät työstä ja elämästä ilon. Seuraavalla sivulla olevan taulukon avulla voidaan arvioida erityyppisten altisteiden merkitystä yksilön terveydelle. Työsuojeluorganisaatiolta ja työterveyshuollolta saat lisätietoa. Työn tekeminen on jatkuvaa valintojen tekemistä. Jokainen työntekijä valitsee työmenetelmät ja suojautumiskeinot työhön liittyvien riskien mukaisesti. Myös esimiehen pitää arvioida työn riskit teettäessään työntekijällään työtä. 12


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above