4. Päihteet ja tupakointi

shem_fi

4. PÄIHTEET JA TUPAKOINTI 4. Päihteet ja tupakointi Päihteiden vaikutuksen alainen henkilö on työpaikalla merkittävä turvallisuusriski sekä itselleen että muille. Päihteiden vaikutuksen alaisena oleva henkilö poistetaan välittömästi työpaikalta. Päihteiden hallussapito, nauttiminen tai niiden vaikutuksen alaisena oleminen työpaikalla on ehdottomasti kiellettyä. Tapaturman sattuessa päihtyneelle henkilölle voi vakuutusyhtiö alentaa korvaussummaa tai evätä korvauksen jopa kokonaan. Päihteiden vaikutuksen alaisena työskentely vakavaan työturvallisuusrikkomukseen yhdistettynä riittää syyksi jopa työsuhteen purkuun. Päihdeongelmiin puuttuminen on jokaisen velvollisuus. Varhaisella puuttumisella voidaan kertoa käyttäjälle luottamuksellisesti, että ongelma on huomattu ja siitä ollaan huolissaan. Jo asian puheeksiottamisella saattaa olla myönteisiä vaikutuksia päihdeongelman ratkaisemiseen. Puuttumatta jättämisellä voi olla päinvastainen vaikutus. Yrityksissä on yleensä olemassa ohjeistukset päihdeasioista. Päihdeohjelmat laaditaan yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Lähtökohtana työpaikoilla on ehdoton nollatoleranssi. Rikkomuksista on olemassa yrityskohtaiset seuraukset. Useilla työpaikoilla on järjestetty mahdollisuus myös hoitoonohjaukseen. Jos et ole varma keneltä voit kysyä asiasta, käänny työterveyshuollon puoleen. Tupakointi voi vaarantaa oman terveytesi lisäksi myös muiden terveyden. Tupakointi yhdessä joidenkin työaltisteiden kanssa moninkertaistaa sairastumisriskin. Lain mukaan muita ei saa altistaa tupakansavulle. Tupakointi Noudata tupakoinnissa lakisääteisiä ja yrityskohtaisia käytäntöjä. Tupakointi on ehdottomasti kielletty palo- ja räjähdysvaarallisissa kohteissa, kuten maalauskohteissa ja kaasukeskuksien läheisyydessä! 15


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above