5. Työterveyshuolto

shem_fi

5. TYÖTERVEYSHUOLTO 16 5. Työterveyshuolto Jokaisen työnantajan tulee järjestää työntekijöilleen lakisääteinen työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää sairaanhoitoa. Työterveyshuollon tavoite on työstä johtuvien haittojen ehkäisy sekä työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistäminen. Työterveyshuollon toteutumista valvoo työsuojeluviranomainen. Työterveyshuollon toimintaan kuuluu: työpaikkaselvitys työn ja työolosuhteiden selvittämiseksi työperäisten terveysvaarojen ja -haittojen selvittäminen ja niihin liittyvät työntekijöiden terveystarkastukset toimenpide-ehdotusten tekeminen työolosuhteiden parantamiseksi ja niistä tiedottaminen asianosaisille vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymisen edistäminen ja seuranta sekä kuntoutukseen ohjaaminen yhteistyöverkoston luominen ja ylläpitäminen ensiavun suunnittelu ja järjestäminen yksilön ja ryhmien ohjaus sekä neuvonta työkyvyn ylläpitämiseksi oman työn vaikuttavuuden arviointi työperäisten sairauksien ja tapaturmien nopea ja tehokas hoito


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above