7. Järjestys ja siisteys

shem_fi

7. JÄRJESTYS JA SIISTEYS 7. Järjestys ja siisteys Palovaarallisissa ympäristöissä, kuten rakenteilla olevissa laivoissa, tulipalot muodostavat suurimman onnettomuusriskin. Järjestyksestä ja siisteydestä huolehtiminen on keskeinen tekijä tulipaloriskiä pienennettäessä ja työturvallisuutta parannettaessa. Tapaturmista suurin osa liittyy kompastumisiin, liukastumisiin, kaatumisiin ja esineisiin törmäämiseen. Työ on sujuvaa ja turvallista, kun tavarat ovat järjestyksessä. Tarpeettomat tavarat viedään pois ja jätteet lajitellaan omiin jäteastioihinsa. Tarpeettomia tavaroita ovat työkalut ja materiaalit, jotka ovat ylijäämää tai joita ei tarvita lähiaikoina. Kun tarpeeton materiaali on poistettu, tarpeelliset tavarat siirretään omille paikoilleen siten, etteivät ne vaaranna kenenkään turvallisuutta tai tuki käytäviä ja kulkuteitä. Työnjohdolla on velvollisuus luoda puitteet turvalliselle työskentelylle, mutta siisteyden ja järjestyksen ylläpito kuuluu jokaiselle. Merkittävää siivoustarvetta ei pääse syntymään, kun jokainen opettelee työskentelemään siten, ettei epäjärjestystä synny ja korjaa omat jälkensä. Siisti työpaikka on myös helppo pitää siistinä. Sitä arvostetaan ja viihtyvyys paranee. Silloin työkään ei tunnu yhtä raskaalta. Siisteys antaa myös ulkopuolisille myönteisen ja luotettavan kuvan sinusta ja työpaikastasi. Siisteys ja järjestys työpaikalla parantavat turvallisuutta, työn laatua ja lisäävät työn tehokkuutta tulipaloriski pienenee työntekoon jää enemmän tilaa tapaturmariski pienenee (kompastuminen, esineiden putoaminen) tavaroiden etsimiseen käytetty aika pienenee asennusajat nopeutuvat tuottavuus paranee työilmapiiri paranee, kun turha kärttyisyys ja syyttelyt vähenevät työympäristön toimivuus ja viihtyisyys paranevat 20


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above