Page 22

shem_fi

Melu Voimakas melu aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita, jos melulta ei suojauduta oikein. Yleensä melun aiheuttama pysyvä kuulon alenema syntyy pitkän ajan kuluessa. Meluvamman syntymistä edistävät tietyt riskitekijät kuten tupakointi, kohonnut verenpaine ja kolesteroli ja ääreisverenkierron häiriöt. Pysyvää korvien soimista eli tinnitusta aiheutuu usein iskumelulle altistuessa. Voimakas melu aiheuttaa meluvammojen lisäksi myös unen ja keskittymiskyvyn häiriöitä. Valtioneuvoston asetuksessa työntekijöiden suojelemisesta melulta on määritetty, että päivittäisen melualtistuksen alempi toiminta-arvo on 80 dB ja ylempi toiminta-arvo on 85 dB. Alemman toiminta-arvon ylittyessä työnantajan on huolehdittava siitä, että työntekijän saatavilla on henkilökohtaiset kuulonsuojaimet. Lisäksi altistuneella on oikeus päästä kuulontutkimukseen. Jos altistuminen melulle vastaa ylempää toiminta arvoa tai ylittää sen, työnantajan on annettava työntekijän käyttöön henkilökohtaiset kuulonsuojaimet, joita työntekijän on käytettävä. Alueet, joilla työntekijät saattavat altistua ylemmän toiminta-arvon melulle, on asianmukaisesti merkittävä ja rajattava sekä pääsyä niille on rajoitettava. Lisäksi on laadittava meluntorjuntaohjelma. Haitalliset melutasot eri altistusajoille KUULOVAURIOALUE 120 110 100 90 80 Melutaso / dB 15 min Altistusaika 2 min 1 min 4 min 8 min 30 min 8 tuntia 2 tuntia 1 tunti 4 tuntia 8. TYÖYMPÄRISTÖN VAARATEKIJÄT 22


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above