Page 23

shem_fi

8. TYÖYMPÄRISTÖN VAARATEKIJÄT Tärinä Valtioneuvoston asetuksessa työntekijöiden suojelemisesta tärinästä aiheutuvilta vaaroilta on määrätty, että työnantajalla on velvollisuus arvioida työtekijöidensä altistuminen tärinälle. Tärinälle altistumisesta aiheutuvat riskit on poistettava niiden syntyvaiheessa tai niitä on vähennettävä mahdollisimman matalalle tasolle. Tärinä jaetaan käsi- ja kokokehotärinään. Käsitärinässä tärinä siirtyy ihmisen käteen ja kokokehotärinässä alustasta tai istuimesta ihmisen vartaloon. Tärinä aiheuttaa sairastumisriskin. Tyypillisiä oireita käsiin kohdistuvasta tärinästä ovat valkosormisuus, sormien puutuminen, tunnottomuus ja puristusvoiman heikkeneminen. Tärinän altistustaso voidaan arvioida seuraamalla työskentelytapoja ja hyödyntämällä tietoja työvälineiden ja työvälinetyypin aiheuttaman tärinän todennäköisestä määrästä. Työvälineiden valmistajan antamat tiedot ovat tässä tärkeitä. Käsitärinän määrään voidaan vaikuttaa pitämällä koneet ja laitteet kunnossa. Valitaan tärinättömät työmenetelmät. Suunnitellaan työ ja työpisteet ottaen tärinä huomioon, rajoitetaan tärinäaltistuksen kestoa ja määrää. Kokokehotärinän hallinnassa on kiinnitettävä huomiota myös koneiden kunnossapitoon ja huoltoihin. Lisäksi koneiden istuinten on hyvä olla painon mukaan säätyviä ja ajoteiden mahdollisimman tasaisia. Valaistus Työtilojen huono valaistus lisää tapaturmariskiä ja vaikeuttaa työntekoa. Työnantajan on huolehdittava työtilan riittävästä valaistuksesta. Pyydä tarvittaessa esimiehesi kautta lisävalaistusta. Lohkoissa ja työn alla olevassa laivassa valaistus hoidetaan pääosin siirrettävien valaisimien avulla. Jokaisella on oltava oma toimiva taskulamppu sähkökatkosten varalle. Tulipalotilanteessa sähköt saattavat katketa, jolloin tarvitset oman taskulampun löytääksesi ulos pimeästä. Kaasut Useissa työkohteissa käytetään erilaisia vaarallisia kaasuja polttoleikkaukseen ja hitsauksen suojakaasuna. Hapen syrjäyttävät, ilmaa raskaammat suojakaasut, kuten argon, aiheuttavat tankkeihin ja poteroihin kerääntyessään tukehtumisriskin. Venttiilit on suljettava ja kaasuletkut on vedettävä ulos tankeista taukojen ajaksi ja työpäivän päätteeksi. 23


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above