Page 27

shem_fi

9. FYYSINEN KUORMITTUMINEN 9.4 Selkä edestä suoraksi Rakenteelliseen ryhtiin on mahdollista vaikuttaa. Jos lantio on takaa katsottuna vinossa, se voi altistaa kehon monenlaisille kuormituskivuille. Vinouden syynä voi olla nilkkojen asentoerot, lonkkien ja lantion alueen lihaskireyserot ja/tai alaraajojen pituusero. Hartialinjan vinous ohjaa niskan virheasentoon. Taustalla on yleisimmin ylävartalon lihaskireysero tai lantion vino asento. Usein vinouteen vaikuttaa useampi kuin yksi tekijä. Mikäli lantio tai hartialinja on seistessä vinossa, selkä- ja kaularankaan kohdistuu takaa katsoen sivuttaisia kaareutumia (skolioosia). On erittäin suositeltavaa pyrkiä asteittain suoristamaan asentovirheistä johtuva selän vinouma. Huomaa myös, että lantion vinous voi altistaa kehon hallinnan ongelmille, koska kehon oikea ja vasen puoli kuormittuvat eri tavalla. Esimerkki mahdollisesta tapaturmasta on nilkan nyrjäyttäminen. Ohje: Pyri kuormittamaan kehoasi mahdollisimman tasapuolisesti. Tee vastavenytyksiä, jos huomaat toispuoleista kuormitusta. Pyydä tarvittaessa tarkempaa arviota ja ohjausta terveydenhuollon ammattilaisilta. Pienikin kuormituksen korjaaminen on merkityksellistä vaivojen ja tapaturmien ehkäisemisessä. Myös mahdolliset jo olemassa olevat oireet helpottavat usein. © Valmius Hyvinvointiin Group Oy 27


shem_fi
To see the actual publication please follow the link above